• تلفن : 02122903390
  • ایمیل: contact@email.com

کلید

کلید

کلید های ضد انفجار

این نوع کلید‌ها در مکان‌ها مخاطره آمیز (طبقه بندی شده) مورد استفاده قرار می گیرند. کلید ضد انفجار مجهز به محفظه‌ای است که در برابر انفجار گاز یا بخار مشخص در درون آن مقاوم بوده و از سرایت جرقه، برق یا انفجار گاز‌های درون محفظه به محیط خارج جلوگیری می کند. میزان دمای خارجی محفظه نیز به گونه‌ای است که موجب اشتغال و انفجار گاز‌های موجود در اطراف آن نمی شود. کلید ضد اشتعال غبار مجهز به پوششی است که مانع از ورود گرد و غبار قابل اشتعال به درون محفظه می شود و در صورتی که مطابق مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد قوس الکتریکی، جرقه یا حرارت تولید یا آزاد شده در داخل پوشش موجب اشتعال رسوبات خارجی روی محفظه یا غبار‌های معلق در هوای اطراف آن نمی گردد.

انواع کلید ضد انفجار

ON-OFF
(استپ استارت)

(کلید قارچی-کلید فشاری-کلید چرخشی)

کلید و پریز ضد انفجار (سوکت پلاگ)

کلید لیمیت سوئیچ

سوکت پلاگ ضد انفجار

سوکت پلاگ های ضد انفجار نقش اساسی و مهمی در صنایع حساس دارند تا جایی که در بسیاری از موارد بدون آنها نمی توان عملیات بهره برداری را به انجام رسانید.

سوکت و پلاگ ها انواع مختلفی دارند که بر حسب نیاز در صنایه حساس استفاده می گردند.

بهچه اطلاعاتی در زمان خرید سوکت و پلاگ ضد انفجار نیاز داریم؟

۱- جریان مورد نیاز

۲-ولتاژ مورد نیاز

۳-تعداد پل

سوکت پلاگ ها در انواع ۲ الی ۵ پل بر حسب نیاز تولید گردیده ان:

نوع ۲ پل (فاز+نول)

نوع ۳ پل (فاز +نول+ارت)

نوع ۴ پل (فاز+فاز+فاز+ارت)

نوع ۵ پل (فاز+فاز+فاز+نول+ارت)

سوکت پلاگ های ضد انفجار بر اساس جنس در دو نوع تولید میگردند:

۱. سوکت پلاگ پلی استر

۲. سوکت پلاگ فلزی ( آلیاژ آلومینیوم)

نوع پلی استر سوکت و پلاگ ها از نوع فلزی آن ها گران تر هستند و تا ولتاژ های ۶۹۰ ولت با جریان ۱۲۵ آمپر را تحمل می کنند.
نوع فلزی آن ها قیمت نسبتاً پایین تری نسبت به نوع پلی استری دارند و این نوع نیز تا ولتاژ ۶۹۰ ولت با جریان ۱۲۵ آمپر را حمل می کند.

تفاوت سوکت پلاگ نوع پلی استر و فلزی در نوع محفظه است :
محفظه سوکت و پلاگ فلزی از نوع EX d می باشد که یک نوع محفظه ی ضد شعله است و از خروج کمپرس های محترق شده به خارج از محیط جلوگیری می کند.
نوع پلی استر آن علاوه بر این خصوصیت به صورت ذاتی دارای اجزا ایمن است.

 

 

مشخصات سوکت پلاگ پلی استر

 

مشخصات سوکت و پلاگ فلزی

 

مجموعه: برق خواندن 5653 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش:

جستجو