• تلفن : 22903390 021
  • ایمیل: info@asia7co.com

فاز دوم پروژه خط لوله انتقال آب بم بروات به طول 16 کیلومتر با لوله های فولادی 48 اینچ 

 

 

  

موضوع پروژه عبارت است از اجرای خط انتقال آب حد فاصل ایستگاه پمپاژ ومخازن با لوله های فولادی 48اینچ  به طول 16کیلومتر  این پروژه قسمتی از خط 60 کیلومتری انتقال آب به شهر های بم و بروات می باشد  

 

 

 

مجموعه: پروژه های ما خواندن 1947 دفعه

فاز دوم پروژه خط لوله انتقال آب بم بروات به طول 13کیلومتر با لوله های فولادی 40اینچ 

 

 

  Asia7co-Bam-Ph1

موضوع پروژه عبارت است از اجرای خط انتقال آب حد فاصل ایستگاه پمپاژ ومخازن با لوله های فولادی 40 اینچ  به طول 13 کیلومتر  این پروژه قسمتی از خط 60 کیلومتری انتقال آب به شهر های بم و بروات می باشد  

 

 

 

مجموعه: پروژه های ما خواندن 1982 دفعه

جستجو